DOKUMENTY – Nabór na rachmistrza spisowego Powszechnego Spisu Rolnego

W związku  „Powszechnym Spisem Rolnym 2020”  w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. trwa nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, prowadzony zgodnie z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. ( Dz. U. poz. 1728).

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

  • pełnoletnich
  • zamieszkałych na terenie gminy Kościelec
  • posiadających co najmniej średnie wykształcenie
  • posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie
  • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie swojej kandydatury wraz z niezbędnymi dokumentami w Urzędzie Gminy w Kościelcu z siedzibą przy ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec w godzinach urzędowania.

Dokumenty jakie należy złożyć:

  • CV
  • informacja o przetwarzaniu danych osobowych w naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych (plik do pobrania)
  • oświadczenie nr 1 (plik do pobrania)
  • oświadczenie nr 2 (plik do pobrania)

Pliki do pobrania: