GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

W dniu 10 lipca 2016 r. w Policach Średnich odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kościelec.

W zawodach rywalizowały dwadzieścia cztery drużyny OSP, które startowały w sześciu kategoriach. Najliczniejszą grupą uczestniczącą w zawodach była grupa seniorów, wśród której znalazło się czternaście drużyn, w tym dwie kobiece drużyny pożarnicze. Nie zabrakło także młodszych miłośników pożarnictwa – wśród rywalizujących drużyn znalazły się dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze w kategorii wiekowej 10-12 lat.

 

Zawody rozegrane zostały w trzech konkurencjach: musztra pododdziału pożarniczego, sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Były one okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawdzenia sprawności sprzętu, jaki znajduje się na ich wyposażeniu.

Powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kole Komisja Sędziowska po podsumowaniu wyników ustaliła następującą kolejność miejsc:

w kategorii seniorzy:

Grupa A (męskie drużyny)

1

OSP w Dobrowie

96,31 pkt.

2

OSP w Straszkowie

97,37 pkt.

3

OSP w Ruszkowie Pierwszym

101,82 pkt.

4

OSP w Daniszewie

103,31 pkt.

5

OSP w Dąbrowicach Częściowych

107,62 pkt.

6

OSP w Turach

111,61 pkt.

7

OSP w Policach Średnich

112,31 pkt.

8

OSP w Białkowie Kościelnym

113,12 pkt.

9

OSP w Dąbrowicach Starych

124,00 pkt.

10

OSP w Trzęśniewie

124,80 pkt.

11

OSP w Gąsiorowie

135,87 pkt.

12

OSP w Wakach

135,90 pkt.

Grupa C (kobiece drużyny)

1

KDP w Dobrowie

105,65 pkt.

2

KDP w Policach Średnich

140,15 pkt.

w kategorii młodzieżowe drużyny pożarnicze:

Grupa 10-12 r. ż. (dziewczynki)

1

MDP Straszków

117,32 pkt.

Grupa 10-12 r. ż.

 

1

MDP Straszków

103,39 pkt.

2

MDP Tury

117,92 pkt.

 

Grupa 12-16 r. ż. (dziewczynki)

1

MDP Dąbrowice Stare

139,18 pkt.

Grupa 12-16 r. ż.

 

1

MDP Waki

101,47 pkt.

2

MDP Dąbrowice Częściowe

102,32 pkt.

3

MDP Dobrów

102,80 pkt.

4

MDP Dąbrowice Stare

108,95 pkt.

5

MDP Tury

111,87 pkt.

6

MDP Trzęśniew

118,24 pkt.

 

Zawody przyciągnęły wielu sympatyków pożarnictwa. Gospodarze zawodów – druhowie z Polic Średnich dzięki hojności sponsorów przygotowali wiele dodatkowych atrakcji m in. pokaz motocykli, lot balonem, dmuchane zamki i zjeżdżalnie, przejażdżki kucykiem z bryczką, malowanie buzi, zabawy z klownem z McDonalds które cieszyły się wielkim zainteresowaniem zwłaszcza wśród najmłodszych.

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników zawodów przez Sędziego Głównego odbyła się uroczystość wręczenia pucharów, medali, dyplomów, nagród i upominków dla startujących drużyn, sponsorów, gospodarzy zawodów oraz Gminnej Orkiestry Dętej w Kościelcu. Zawody zakończyły się zabawą taneczną.