Granty “Rozwój usług w zakresie kultury”, „Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin”

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R.

uprzejmie informuje, iż w dniach od 1 do 15 czerwca 2020 r.
przeprowadzone zostaną nabory wniosków o powierzenie grantów

„Rozwój usług w zakresie kultury”
oraz
„Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej
ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin”

w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OGŁOSZENIA O NABORZE WRAZ Z DOKUMENTAMI DO POBRANIA
ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:
www.lgd-tur.org.pl

Informacji udzielają pracownicy biura LGD TUR pod numerem telefonu: 63 289 36 57;  601 614 609
oraz w biurze LGD (po uprzednim umówieniu się) pod adresem
Krwony 32, 62-720 Brudzew

od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 10.00 do 14.00