Informacja o wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego w roku 2020

Wójt Gminy Kościelec uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie:  „Wspieranie i upowszechnianie  kultury  fizycznej i sportu wśród  dzieci, młodzieży i dorosłych” – zostały wybrane trzy oferty:

 1. MLUKS „Warta-Eremita” Dobrów

Dobrów 50, 62-604 Kościelec – przyznano dotację w kwocie 32.000,00 zł

 1. Uczniowski Klub Sportowy UKS  „KIEŁBASKA” w Kościelcu
  ul. Szkolna 9, 62-604 Kościelec – przyznano dotację w kwocie 11.000,00 zł
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży WKS STRASZKOVIA STRASZKÓW Straszków 46, 62-604 Kościelec – przyznano dotację w kwocie 12.000,00 zł

w zakresie: „Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego rozpowszechniania dziedzictwa narodowego” – zostały wybrane trzy oferty:

 1. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie
  przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł
 2. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu – przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł
 3. Stowarzyszenie „DOM” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa w Dobrowie przyznano dotację w kwocie 3.000,00 zł

w zakresie: „Pomoc społeczna –  wybrano ofertę:

 1. Bank Żywności w Koninie przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł
20200131-Wyniki-konkurs-ofert-2020