Obchody Święta Niepodległości w gminie Kościelec

W poniedziałek, 11 listopada 2019 r. w gminie Kościelec, tak jak w całej Polsce obchodziliśmy 101. rocznicę Odzyskania Niepodległości, czcząc pamięć wszystkich, którzy przez lata walczyli o wolność naszej ojczyzny. Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęto uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu, na której uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzęśniewie zaprezentowali część artystyczną. Po nabożeństwie  w pięknej oprawie Orkiestry Dętej z Kościelca udano się na miejsce Uświęcone Męczeńską Krwią Młodzieży Polskiej.

Dalsza część obchodów odbyła się na cmentarzu w Kościelcu, gdzie złożono hołd poległym harcerzom i poległym za Ojczyznę. Głównym punktem obchodów były uroczystości w Turach przy mogile. Udział w nich wzięły władze samorządowe gminy Kościelec oraz gminy Krzymów, przedstawiciele Lasów Państwowych, Ochotniczej Straży Pożarnej, Grupa Rekonstrukcyjna, harcerze, uczniowie szkół oraz mieszkańcy.

Po złożonym meldunku Wójtowi Gminy Kościelec, wspólnie odśpiewano hymn państwowy przy akompaniamencie orkiestry dętej.

Uroczystość podkreślił odczytany Apel poległych przez Druha Mirosława Zagozdę, po którym delegacje złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem 35 Polaków zamordowanych przez hitlerowców, a myśliwi z Koła Łowieckiego Ryś oddali salwę honorową z karabinów.

Na zakończenie głos zabrali Wójtowie Gminy Kościelec oraz Gminy Krzymów, dziękując wszystkim, którzy swoją obecnością przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. W przemówieniu Wójta Dariusza Ostrowskiego można było usłyszeć piękne słowa związane z Niepodległością Polski: „Patriotyzm nie polega tylko na pamięci o przeszłości i jej bohaterach, ale także, a może przede wszystkim na trosce o przyszłość naszej ojczyzny, o jej rozwój gospodarczy i kulturalny, o czołowe miejsce wśród krajów bogatych i demokratycznych”