Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683), zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Państwa gminy, Obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2020 r o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz o wyłożeniu przedmiotowego projektu uchwały do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

doc20201118-obwieszczenie-marszlaka-wlkp