OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kościelec dot. zagrożenia pożarowego traw i lasów.

W związku z pismem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole

dotyczącego występowania suszy i wzmożonej ilości pożarów traw i lasów.

Wójt Gminy Kościelec zwraca się z prośbą do mieszkańców o nie wypalanie traw i innych pozostałości roślinnych, gdyż jest to bardzo niebezpieczne i stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, zabija wszelkie organizmy żywe i niszczy środowisko.

Za nie przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów grozi kara grzywny lub aresztu.