Ogłoszenie XXI Sesji Rady Gminy Kościelec

OGŁOSZENIE
XXI SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC
odbędzie się  w dniu 23 lipca 2020 r. (czwartek) godz. 9.00
na Hali Sportowej
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu (ul. Szkolna 9 Kościelec)

Ustalony porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020.
 1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Kościelec.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy Kościelec.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
 7. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020.
 9. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Białków Górny.
 10. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Białków Kościelny.
 11. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Daniszew.
 12. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dąbrowice Częściowe.
 13. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dąbrowice Stare.
 14. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dobrów.
 15. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gąsiorów.
 16. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gozdów.
 17. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kościelec.
 18. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Leszcze.
 19. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łęka.
 20. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mariampol.
 21. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Police Mostowe.
 22. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Police Średnie.
 23. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ruszków Pierwszy.
 24. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ruszków Drugi.
 25. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Straszków.
 26. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzęśniew.
 27. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Trzęśniew Mały.
 28. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tury.
 29. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę na uchwałę Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania Statutu Sołectwu Waki.
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Odpowiedzi na interpelacje.
 32. Wolne wnioski i informacje.
 33. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska