Powiadamia o nowych kurendach – aplikacja mobilna

Szanowni Państwo, w związku bardzo szybkim wzrostem, wśród mieszkańców Gminy Kościelec, wykorzystywania aplikacji mobilnych na smartfony. Urząd Gminy Kościelec, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, zakupił licencję na aplikację eKurenda.

Mieszkańcy instalują aplikację i wpisują nazwę swojego sołectwa. Gmina natomiast publikuje w aplikacji treści kurendy przekazywanej mieszkańcom. Aplikacja ma wbudowany system powiadamiania użytkownika o nowych kurendach, do których użytkownik ma szybki i łatwy dostęp w swoim telefonie.

Aby zainstalować aplikację eKurenda należy wykonać następujące kroki:

  1. Uruchamiamy aplikację Sklep Play lub App Store i wyszukujemy aplikację poprzez wpisanie słowa Kurenda.
  2. Po wyszukaniu aplikacji klikamy na przycisk zainstaluj.
  3. Po zainstalowaniu aplikacji w naszym telefonie uruchamiamy ją.

4. Następnie wpisujemy nazwę sołectwa w którym mieszkamy

5. W niektórych przypadkach trzeba dodatkowo wybrać gminę, w której mieszkamy.

6. Po wybraniu sołectwa (i gminy), należy zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności, a następnie zaznaczyć opcję akceptacji regulaminu i potwierdzić.

Po zakończeniu konfiguracji aplikacji można już przeglądać zamieszczone kurendy.

Nazwy sołectw, wykorzystywanych przy konfiguracji aplikacji eKurenda.

Białków Górny, Białków Kościelny, Dąbrowice Częściowe, Dąbrowice Stare, Daniszew, Dobrów, Gąsiorów, Gozdów, Kościelec, Leszcze, Mariampol, Police Mostowe, Police Średnie, Ruszków Drugi, Ruszków Pierwszy, Straszków, Trzęśniew, Trzęśniew Mały, Tury, Waki, Łęka, Białków Górny, Białków Kościelny, Dąbrowice Częściowe, Dąbrowice Stare, Daniszew, Dobrów, Gąsiorów, Gozdów, Kościelec, Leszcze, Mariampol, Police Mostowe, Police Średnie, Ruszków Drugi, Ruszków Pierwszy, Straszków, Trzęśniew, Trzęśniew Mały, Tury, Waki, Łęka.

Pobierz aplikację