Strategia Rozwoju Gminy Kościelec – Ankieta

Szanowni Państwo,

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kościelec na lata 2021-2030, jednego z najważniejszych dokumentów, którego założenia będą miały znaczący wpływ na rozwój i funkcjonowanie Gminy oraz nasze życie codzienne.

Z tego powodu bardzo prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli określić zasoby, potencjał, szanse rozwoju oraz problemy występujące na terenie naszej Gminy. Dzięki temu będziemy mogli wyznaczyć wspólne cele i działania na najbliższe lata. Ankieta skierowana jest do mieszkańców Gminy Kościelec i ma na celu poznanie ich opinii na temat stanu obecnego oraz kierunków rozwoju Gminy w kolejnych latach. Dane uzyskane z ankiet zostaną zebrane i przedstawione w formie zbiorczej w raporcie, który posłuży do przygotowania Strategii.

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 10 minut.
Ankieta jest anonimowa.

Dziękujemy za poświęcony czas. Każda przesłana ankieta jest dla nas bardzo cenna i będzie wykorzystana do opracowania Strategii.