ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Informacja na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Wójt Gminy Kościelec informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenie wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 trwający od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. -ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

Warunki konieczne do spełnienia:

1. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1.200 zł.

2. świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu oraz opiekunowi prawnemu dziecka.

3. świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek będzie można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, za pośrednictwem poczty lub przez Internet za pomocą portalu empatia.mrips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Informujemy, że wnioskodawcy nie pobierają samodzielnie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2016 r, dokumenty te pozyskane zostaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego, wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku oraz innych informacji w tym zakresie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościelcu w pok. nr 22 (budynek Urzędu Gminy) codziennie w godzinach pracy tj. 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod numerami: 63 26 10 344 lub 63 27 16 222 w. 44