Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu


 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu


Świątynia w Kościelcu została zbudowana w I połowie XII w. na skraju skromnej skarpy ponad doliną rzeki Kiełbaski. Kościół jest pobudowany w stylu romańskim jego budulcem są ciosy z piaskowca, później uzupełniane cegłą. Budowla ma jedną nawę i półkolistą apsydę. Około 1600 r. do kościoła dobudowana została z cegły zakrystia i skarbczyk. W 1760 r. dzięki staroście Rafałowi Gurowskiemu wyburzono ścianę zachodnią kościoła i dobudowano drewnianą nawę. W XIX w. została przedłużona, a na początku XX w. dobudowano do niej dwie kruchty. W 1990 roku z inicjatywy śp. księdza proboszcza Stanisława Kuranta rozpoczęła się budowa nowej nawy głównej. Drewniana nawa została zburzona w 1998 r. i obecnie kościół składa się z części romańskiej, w której znajduje się prezbiterium, i współczesnej nawy. We wnętrzu znajduje się rokokowy ołtarz z figurkami św. Hieronima i św. Ambrożego. Nad tabernakulum został umieszczony obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który został przypadkowo odkryty podczas konserwacji w 2010 r. W ołtarzu głównym mieści się także obraz przedstawiającego św. Jana Nepomucena. W kościele znajduje się także obraz św. Andrzeja Apostoła z XIX w., głównego patrona parafii, obraz Świętej Rodziny namalowany przez nieznanego artystę w XVIII w. oraz kilka mniejszych obrazów. Kościelecka świątynia do dziś kryje wiele tajemnic, które stopniowo są odrywane przez historyków i archeologów. Niedawno odkryto schody znajdujące się na zewnętrznej części kościoła, koło skarbczyka, które prowadzą do empory – balkonu. W ścianach widoczne są wielokrotne przebudowy zarówno otworów wejściowych, jak i okien.

Odpust parafialny w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu odbywa się we wspomnienie św. Andrzeja Apostoła w listopadzie a także w maju ku czci św. Jana Nepomucena.

{gallery}zabytki/kosciolwkoscielcu{/gallery}