Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościelcu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościelcu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościelcu działa na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Siedziba:
Urząd Gminy w Kościelcu
ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec
Telefon: 0-63 2716222 w. 31 lub 39, pok. nr 10 lub 12

Zarządzenie Wójta Gminy Kościelec w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  http://koscielec.nowoczesnagmina.pl/?a=10014

Punkt Konsultacyjny w Kościelcu (siedziba: Ośrodek Zdrowia w Kościelcu)
ul. Kościelna 3, 62-604 Kościelec
Dyżur: w każdy czwartek od 17.00- 19.00
Z osobą dyżurującą można kontaktować się w Urzędzie Gminy w Kościelcu pok. nr  21
lub telefonicznie: 63 2716222 w. 51.

Gdzie szukać pomocy:
„Pomarańczowa Linia” – system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się
Tel. 801 140 068
poniedziałek – piątek w godz. 14.00 do 20.00 (telefon informacyjno-interwencyjny).

„Niebieska Linia” – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Tel. 801 120 002
poniedziałek – sobota w godz. 8.00 – 22.00
niedziele – święta w godz. 8.00 – 16.00

Telefon Kryzysowy – Poradnia Telefoniczna dla osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
Tel. 116 123
czynny jest we wszystkie dni robocze w godzinach 14.00 – 22.00

Telefon Zaufania – „Narkotyki – Narkomania”
Tel. 801 199 990
Czynny codziennie w godz.16.00 – 21.00

Uzależnienia behawioralne
Tel. 801 889 880
czynny codziennie w godz. 17.00 – 22.00

Ważne telefony zaufania dostępne na stronie https://116111.pl/polecamy/telefony-zaufania-,aid,8
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.parpa.pl,