ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 6 marca b.r. w Urzędzie Gminy w Kościelcu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięło w nim udział 19 uczestników, wyłonionych z eliminacji szkolnych w trzech grupach wiekowych: grupa I (szkoły podstawowe) – 12 uczestników, grupa II (gimnazjum) – 6 uczestników, grupa III (szkoły ponadgminazjalne) – 1 uczestnik.

 

Głównym celem Turnieju jest krzewienie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, historii oraz tradycji straży pożarnej.

Podczas eliminacji gminnych uczniowie rozwiązywali test złożony z 30 pytań. Najlepiej z tym zadaniem poradzili sobie:

w grupie I – szkoły podstawowe:

1) Andrzejczak Łucja;

2)      Perek Kamil;

3)      Cicha Sylwia

w grupie – gimnazja:

1) Rossa Agata;

2)      Kolińska Marika;

3)      Lipińska Maria

w grupie szkoły ponadgimnazjalne:

1) Gaj Krystian

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody i upominki.

Cieszy nas fakt, że Turniej co roku przyciąga duże grono dzieci i młodzieży do wspólnej rywalizacji, a co za tym idzie, do podnoszenia wiedzy na temat pożarnictwa.

 

Zapraszamy również do galerii zdjęć