Konkurs na logo Karty Seniora Gminy Kościelec i logo Karty Dużej Rodziny Gminy Kościelec

Konkurs obejmuje opracowanie logo Karty Seniora Gminy Kościelec i logo Karty Dużej Rodziny Gminy Kościelec – programów obejmujących system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień skierowanych do seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Kościelec w wieku 60 lat i więcej oraz rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Kościelec mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci.

 

Konkurs skierowany jest do każdego mieszkańca Gminy Kościelec, w szczególności do uczniów, pracowników kościeleckich szkół i przedszkoli, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Szczegółowy regulamin konkursu: www.koscielec.ug.gov.pl

Termin zgłaszania prac konkursowych: 16 sierpień 2016 roku

Dodatkowe informacje: Urząd Gminy w Kościelcu ul. Turecka 7/3; 62 – 604 Kościelec tel. 63 26 10 343 lub 722 32 33 58

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu