Uroczystości przekazania nowego wozu bojowego dla jednostki OSP w Trzęśniewie

W Trzęśniewie odbyły się uroczystości związane z przekazaniem i poświęceniem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzęśniewie. Pojazd zakupiony został przez jednostkę w Trzęśniewie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach udzielonej dotacji z budżetu gminy Kościelec w wysokości 215 000,00 zł, dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (dotacja z KSRG) w wysokości 300 000,00 zł, dofinansowaniu ze środków Państwowej Straży Pożarnej (z firm ubezpieczeniowych) w wysokości 149 666,00 zł oraz dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 95 334,00 zł.

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia pocztów sztandarowych oraz złożenia meldunku przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole bryg. Krzysztofa Żurawika wojewodzie wielkopolskiemu Zbigniewowi Hoffmannowi. Po meldunku prezes OSP w Trzęśniewie Mirosław Rossa przywitał wszystkich zaproszonych gości, po czym w krótkim wystąpieniu przedstawił historię jednostki. Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu uroczystości tj. poświęcenia i przekazania nowego wozu dla OSP w Trzęśniewie. Poświęcenia wozu dokonał kapelan powiatowy strażaków ks. Radosław Kobiela oraz kapelan gminny strażaków ks. dziekan Tomasz Jener. Uroczystości przekazania wozu rozpoczęły się od symbolicznego przecięcia wstęgi na samochodzie, którego dokonali: wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Galemba, wójt gminy Dariusz Ostrowski, przedstawiciel Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Dzielnicki, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole bryg. Krzysztof Żurawik, starosta kolski i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kole Robert Kropidłowski oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Jolanta Ratajczak. Formalnego przekazania wozu dokonał Wojewoda Wielkopolski wraz z Wójtem Gminy Kościelec, którzy oddali kluczyki i dowód rejestracyjny prezesowi OSP w Trzęśniewie Mirosławowi Rossie. Prezes Mirosław Rossa złożył podziękowanie za przydzielony samochód i przekazał kluczyki kierowcy wozu. Symbolicznym zamknięciem tej części uroczystości było „ochrzczenie” wozu szampanem przez jego ojca chrzestnego wójta Dariusza Ostrowskiego. Po chrzcie druhowie z Trzęśniewa złożyli podziękowania i wręczyli statuetki osobom, które pomagały przy pozyskaniu samochodu.

Uroczystości zakończyły się okolicznościowymi przemówieniami i życzeniami zaproszonych gości.

W obchodach udział wzięli przedstawiciele organizacji państwowych, samorządowych, przedsiębiorcy, organizacje współpracujące oraz delegacje OSP z terenu gminy Kościelec wraz z pocztami sztandarowymi, zaproszeni goście i okoliczni mieszkańcy.