WIELKA GALA „30 LAT WOLNOŚCI RP

14 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „30 LAT WOLNOŚCI RP”, podczas której poznaliśmy Laureatów:

  • XVI edycji  Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”,
  • XI edycji  Plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu”,
  • XII edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”.

Wielką Galę, w której uczestniczyło ok. 750 osób, otworzył Gospodarz Wieczoru Pan Robert Składowski – Prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl, który powitał zebranych gości. W swoim wystąpieniu odwołał się do wydarzeń związanych z rokiem 1989, które miały wpływ na zmiany społeczno-gospodarcze w naszym kraju i dzięki którym możliwy był rozwój polskiej przedsiębiorczości. Podkreślił jak duże znaczenie miało i ma do tej pory przenikanie się trzech środowisk: przedsiębiorców, samorządowców i środowiska naukowego.  Serdecznie pogratulował nagrodzonym dziękując im za ich zaangażowanie i ciężką pracę. Słowa uznania – w imieniu Ministra Finansów Pana Mariana Banasia – przekazał zgromadzonym Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Finansów Pan Tomasz Tokarski. Po jego wystąpieniu głos zabrał Pan Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 2012 – 2015, a obecnie Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

Bez wątpienia kreatorami polskiej rzeczywistości były samorządy, dlatego też Wiceprezes Federacji Pan Piotr Podgórski oraz Członek Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pan Witold Buczyński wręczyli statuetki „Orzeł 30-lecia Wolności RP” włodarzom tych gmin i powiatów, które w ocenie Rady Programowej zasłużyli na najwyższe laury.

Wyróżnienie zostało przyznane za szczególne działania zrealizowane przez gminę w zakresach środowiska, infrastruktury technicznej i projektów proekologicznych, ochrony zdrowia, kultury i polityki prorodzinnej, promocji, działań skierowanych do placówek edukacyjnych. Brane było również pod uwagę budowanie pozytywnego wizerunku oraz marki gminy, rozwoju turystyki, pomoc, na jaką ze strony gminy mogą liczyć potencjalni inwestorzy, nagrody, wyróżnienia, certyfikaty zdobyte przez gminę.

Oprócz naszej gminy wyróżnionych zostało jeszcze 15 innych gmin biorących udział w plebiscycie, orły polskiego samorządu.