Wielkie otwarcie przedszkola w Kościelcu

W dniu  28 stycznia 2019 roku mury nowo wybudowanego przedszkola zostały otwarte dla małych mieszkańców gminy Kościelec. Z uwagi na emocjonalny pierwszy dzień dla dzieci w przedszkolu funkcjonowanie gminnej placówki przedszkolnej zaplanowano na wcześniejszy termin niż oficjalne otwarcie budynku.

Dnia 31 stycznia 2019 roku o godzinie 13:00 Wójt Gminy Kościelec Dariusz Ostrowski miał zaszczyt powitać zaproszonych gości na historycznej inauguracji z okazji otwarcia nowego przedszkola. Na uroczystość przybyli m.in. Poseł RP Leszek Galemba, Wicestarosta Kolski Sylwester Chęciński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole bryg. mgr inż. Krzysztof Żurawik, Komendant Powiatowy Policji w Kole mł. Insp. Artur Foryński, przedstawicielka Kuratorium Oświaty Delegatury w Koninie Justyna Wawrzyniak, wójtowie gmin sąsiednich, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych oraz osoby które miały swój udział w projektowaniu, budowaniu i nadzorowaniu inwestycji.

Podziękowania  na ręce Wójta złożyła Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Dorota Gałdyn. W imieniu swoim, a także rodziców pogratulowała władzą gminy słusznej decyzji dotyczącej budowy nowego obiektu.

Całą uroczystość umiliły występy dzieci z pięciu oddziałów przedszkolnych. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Dariusz Ostrowski, Przewodniczący Rady Gminy Zofia Kokocińska, Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Dorota Gałdyn i dwoje przedszkolaków. Zgodnie z tradycją chrześcijańską ksiądz Tomasz Jener poświęcił nowy budynek przedszkola.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4.985.516, 56 zł, w czym kwota dofinansowania z WRPO 2014+ to około milion złotych. W wyniku realizacji inwestycji powstał nowoczesny budynek przedszkola o powierzchni zabudowy 856 m2 i powierzchni użytkowej parteru 715 m2 . W pięciu komfortowych i nowoczesnych salach miejsce znalazło 112 dzieci z całej gminy.

 

                                                                                                                                             /-/ Patrycja Zielińska