WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

herb

Wójt Gminy Kościelec uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018

w zakresie: krzewienia kultury fizycznej, rozwoju uzdolnień sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zostały wybrane trzy oferty:

1. MLUKS „Warta-Eremita” Dobrów Dobrów 50, 62-604 Kościelec – przyznano dotację w kwocie 31.000,00 zł

2. Uczniowski Klub Sportowy UKS „KIEŁBASKA” w Kościelcu ul. Szkolna 9, 62-604 Kościelec – przyznano dotację w kwocie 10.000,00 zł

3. Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży WKS STRASZKOVIA STRASZKÓW Straszków 46, 62-604 Kościelec – przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł

w zakresie: rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego, rozwój kultury ludowej i folkloru zostały wybrane dwie oferty:

1. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie przyznano dotację w kwocie 4.000,00 zł

2. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu – przyznano dotację w kwocie 4.000,00 zł

3. Stowarzyszenie „DOM” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa w Dobrowie przyznano dotację w kwocie 2.000,00 zł

w zakresie: pomocy społecznej wybrano ofertę:

 1. Bank Żywności w Koninie przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł Wójt Gminy Kościelec

/-Dariusz Ostrowski/