WYRÓŻNIENIA i STYPENDIA DLA UCZNIÓW

herb

W dniu 29 czerwca podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Kościelec zostały uroczyście wręczone wyróżnienia i stypendia dla uczniów z największymi osiągnięciami w nauce i sporcie.
Podczas sesji po raz pierwszy wręczone zostały przyznane przez Wójta Gminy Kościelec stypendia za wyniki w nauce oraz osiągniecia sportowe. Podstawą do przyznania stypendiów była uchwała Rady Gminy Kościelec z dnia 27 października 2016 roku.

Aby otrzymać stypendium za wyniki w nauce uczeń musiał uzyskać w pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego określoną w uchwale średnią ocen (klasy IV-VI szkoły podstawowej – minimum 5,6, klasy I-III gimnazjum- minimum 5,4) oraz wzorową ocenę z zachowania. Stypendium za osiągnięcia sportowe mogło być przyznane uczniowi, który uczestnicząc w zawodach organizowanych przez kuratoria oświaty, Szkolne Związki Sportowe, centralne związki sportowe, wojewódzkie związki sportowe zarejestrowane w Polskim Związku Sportowym uzyskał 1-6 miejsce w zawodach szczebla wojewódzkiego, 1-10 miejsce w zawodach szczebla międzywojewódzkiego; 1-30 miejsce w zawodach szczebla krajowego lub międzynarodowego.
Wyróżnienia z rąk wójta Dariusza Ostrowskiego i przewodniczącego Rady Gminy Czesława Świderskiego odebrali: Maj Aleksandra, Szymczak Klaudia, Majchrowska Marta, Kucal Maksym, Lewandowski Mateusz, Wieczorkiewicz Wiktoria Cicha Julia, Wargacka Weronika, Cicha Kinga, Gajda Anna. Natomiast stypendia za wyniki w nauce wręczono: Marii Dominiak, Julii Lalik, Michalinie Anastaziak, Nikoli Czupryńskiej, Maksymowi Kucalowi, Aleksandrze Maj, Wiktorii Matuszak, Wiktorii Wieczorkiewicz, Jakubowi Szyburze. Równie ważne wyróżnienia w postaci stypendiów za osiągnięcia sportowe otrzymali członkowie UKKS Kiełbaska w Kościelcu: Michał Grochowski, Jagoda i Miłosz Świderscy.
Podczas uroczystości skierowano także wyrazy uznania i podziękowania dla rodziców, wychowawców oraz trenerów wyróżnionych uczniów.