ZJAZD GMINNY ZOSP RP W KOŚCIELCU

11 czerwca 2016 r. w Dąbrowicach Starych odbył się Zjazd Gminny ZOSP RP w Kościelcu podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Gminnemu. Podczas Zjazdu podziękowano za 15.letnią pracę na rzecz ruchu strażackiego ustępującemu Prezesowi Zarządu druhowi Czesławowi Świderskiemu.

Wybrano nowe władze na kadencję 2016-2021.

 

W skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościelcu weszli:

 1. Józef Pacholski – Prezes;

 2. Krzysztof Ciesielski – Wiceprezes;

 3. Tomasz Krupa – Wiceprezes;

 4. Marek Straszewski – Komendant Gminny;

 5. Karol Perkowicz – Sekretarz;

 6. Roman Witkowski – Skarbnik;

 7. Dariusz Jacek – Członek Prezydium;

członkowie Zarządu:

 1. Hieronim Bałdyka;

 2. Radosław Biernat;

 3. Józef Biernat;

 4. Józef Dzierzgwa;

 5. Piotr Kaźmierczak;

 6. Władysław Kordylewski;

 7. Paweł Kujawa;

 8. Piotr Kujawa;

 9. Zygmunt Matuszak;

 10. Wieńczysław Oblizajek;

 11. Tomasz Pawlak;

 12. Mirosław Rossa;

 13. Łukasz Szafrański;

 14. Czesław Świderski;

 15. Jan Świderski;

 16. Stanisław Zborowski.

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościelcu weszli:

 1. Tomasz Biernat – Przewodniczący;

 2. Maciej Kaźmierczak – Wiceprzewodniczący;

 3. Jan Tomaszewski – Sekretarz;

 4. Mariusz Kołodziej – Członek.