Jubileusz 90-lecia OSP Gąsiorów

29 czerwca b.r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowie obchodziła dostojny jubileusz 90.lecia istnienia. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu odprawionej przez ks. dziekana Tomasza Jenera, kapelana powiatowego ks. Radosława Kobielę oraz ks. wikariusza Mariusza Adamczewskiego. Następnie strażacy i zaproszeni goście udali się na plac przy świetlicy w Gąsiorowie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Podczas uroczystości jubileuszowych z udziałem lokalnej społeczności, władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Kole i Koninie oraz zaprzyjaźnionych jednostek z terenu gminy w kierunku druhów kierowano słowa podziękowań za ich dotychczasowy udział w rozwoju miejscowości i całej okolicy, a także za bezinteresowne zaangażowanie w prace na rzecz ochrony cywilnej ludności oraz udział w akcjach mających na celu ratowanie ich zdrowia i mienia. Podczas uroczystości przekazano także miłą informację o mianowaniu ks. Tomasza Jenera kapelanem gminnym.

Jubileusz był również okazją do wręczenia medali i odznaczeń.

Na ręce prezesa jednostki druha Karola Perkowicza wręczony został Złoty Medal dla zbiorowości. Odznaczenia dokonali: członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu druh Ryszard Kasiorek, wicestarosta kolski Sylwester Chęciński oraz członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kole druh Józef Pacholski. W dalszej części uroczystości dokonano odznaczenia za wysługę lat wyróżnionych druhów. Wręczenia odznaczeń dokonali: poseł RP Leszek Galemba, wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu druh Ryszard Kasiorek, wicestarosta kolski Sylwester Chęciński, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościelcu druh Józef Pacholski. Odznaczenia za wysługę lat otrzymali:

  1. 55 lat – druh Czesław Świderski;
  2. 50 lat – druhowie: Janusz Siwek i Eugeniusz Wiśniewski;
  3. 45 lat – druh Stanisław Wdzięczny;
  4. 40 lat – druhowie – Marek Szafrański, Karol Perkowicz, Jan Kiciński;
  5. 25 lat – Tomasz Wróblewski, Jacek Ziętek, Krzysztof Majda, Krzysztof Stachowiak;
  6. 20 lat – druhowie – Jan Tomaszewski, Michał Wróblewski, Radosław Bernat, Marcin Ziętek;
  7. 15 lat – druh Krzysztof Kucharski;
  8. 10 lat – druhowie: Rafał Szafrański, Łukasz Piekarski;
  9. 5 lat – druhowie: Radosław Stachowiak, Anna Pawlak, Patryk Maciaszek, Bartosz Kasprzak.