Kościelec ma już laptopy dla szkół

Ze względu na panującą w naszym kraju sytuacje oraz uruchomienie zdalnych lekcji w szkołach, wystartował projekt grantowy ZDALNA SZKOŁA. Gmina Kościelec pozyskała 52 szt. Laptopów.

O metodach rozdysponowania uzyskanego sprzętu do szkół zdecyduje Wójt Gminy Kościelec, a do najbardziej potrzebujących uczniów  i nauczycieli dyrektorzy szkół.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020