Ogłoszenie XIX Sesji Rady Gminy Kościelec oraz Informacja Przewodniczącego Rady Gminy

OGŁOSZENIE

XIX SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC
odbędzie się  w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek)
o godz. 9.00 na Hali Sportowej w Kościelec
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu (ul. Szkolna 9 Kościelec)

Ustalony porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Kościelec.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad XIX Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Kościelec”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościelec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Ruszków Drugi, gmina Kościelec.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2020-2024.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kościelec za rok 2019.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu za rok 2019.
 14. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska

Informacja
Przewodniczącego Rady Gminy Kościelec
dotycząca XVIII sesji Rady Gminy Kościelec

W związku z trwającym stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy apeluję, aby w obradach XIX Sesji Rady Gminy Kościelec zwołanej na dzień 28 maja br. uczestniczyły osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie: http://archiwum.koscielec.ug.gov.pl/koscielec/transmisja-obrad-rady-gminy-koscielec-na-zywo/

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można przekazywać elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rada@koscielec.nowoczesnagmina.pl lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec (w tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się na parterze w holu głównym Urzędu Gminy Kościelec) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego (063) 27-16-222.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska