Ważne telefony i adresy

Pogotowie 999
Pogotowie Energetyczne 991
Policja 997
Straż Pożarna 998

Apteka VADEMECUM

ul. Turecka 7/4
62-604 Kościelec
tel. 63 27-16-381


Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Kościelnej Wsi
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kościelcu

ul. Turecka 8
62-604 Kościelec
tel. 63 271 – 63 – 67


Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Kościelna 1
62-604 Kościelec
tel. 63 27-24-917


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Turecka 7/3
62-604 Kościelec
tel. 63 26-10-343


Komisariat Policji

ul. Turecka 7/2
62-604 Kościelec

Dzielnicowi:

sierż. sztab. Mariusz Fraszczyk: tel. 786-936-299

sierż. sztab. Przemysław Wojciechowski: tel. 786-936-300


Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie filia w Kościelcu

ul. Turecka 7/ 1
62-604 Kościelec
tel. 63 27-24-350


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP Teresa Ćwikałowska

ul. Kościelna 3
62-604 Kościelec
tel. 63 27-16-280


Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu

ul. Długa 1
62-604 Kościelec
Tel. 63 27-20-741


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
SAMRAD w Kościelcu Spółka z o. o.

ul. Turecka 7/3
62-604 Kościelec
tel. 63 27-16-266, 63 27-16-232


Szkoła Podstawowa w Dobrowie

62-604 Kościelec
tel. 63 26-21-229


Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kościelcu

ul. Szkolna 9
62-604 Kościelec
tel. 63 27-16-480

Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym

ul. Brudzewska 3
62-604 Kościelec
tel. 63 26-21-531


Szkoła Podstawowa w Trzęśniewie

62-604 Kościelec
tel. 63 26-21-834


Urząd Pocztowy Koło 1 filia w Kościelcu

ul. Turecka 1
62 – 604 Kościelec
tel. 885-870-563


Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt
w Poznaniu Sp. z o.o. Filia

ul. Konińska 10
62-604 Kościelec
tel. 63 27-16-268


Wielkopolski Oddział Doradztwa Rolniczego

ul. Turecka 4
62-604 Kościelec
tel. 63 27-22-334


Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stanisława Staszica w Kościelcu

ul. Kościelna 2
62-604 Kościelec
tel. 63 27-22-897