Władze Gminy

Dariusz Ostrowski

DARIUSZ OSTROWSKI
Wójt Gminy Kościelec od 2010 roku

Jest absolwentem Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu im. Stanisława Staszica. Ukończył studia wyższe na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w 2014 roku studia podyplomowe, administracyjne z zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

W latach 1985-2010 pracował jako nauczyciel matematyki. Jego uczniowie osiągali najwyższe tytuły laureatów konkursów matematycznych.

Jest sędzią szachowym, trenerem kościeleckich szachistów z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kiełbaska”, którzy odnoszą sukcesy na turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Był radnym Rady Gminy Kościelec w okresie trzech kadencji: 1994-1998, 1998-2002, 2002-2006. W 2006 roku ubiegał się o stanowisko wójta, natomiast nie kandydował do rady gminy.

Od 2006 roku do chwili wyboru na wójta pełnił funkcję sekretarza OSP w Dąbrowicach Starych.

KRZYSZTOF NAWROCKI
Sekretarz Gminy Kościelec

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Wspólnie z rodziną mieszka w Straszkowie. Posiada doświadczenie w pracy samorządowej poprzez wieloletnie pełnienie funkcji kierowniczej w Urzędzie Miejskim w Kole, gdzie pracował w latach 1994 – 2007.