Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelcu o przedszkole

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELCU O PRZEDSZKOLE

nr RPWP.09.03.01-30-0009/17-00

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

W dniu 19 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kościelcu o przedszkole” nr RPWP.09.03.01-30-0009/17-00 w ramach działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Gmina Kościelec.

Szacunkowy całkowity koszt inwestycji wynosi 4.816.495,39 PLN, w tym:

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 999.393,51 PLN;

 

OPIS PROJEKTU

Inwestycja będzie realizowana na terenie województwa wielkopolskiego w powiecie kolskim, w gm. Kościelec, w miejscowości Kościelec. Analiza demograficzna wykazała, że w gminie rodzi się więcej dzieci niż dostępnych jest miejsc przedszkolnych. Dzieci w wieku 3-4 lat nie mają pełnej możliwości korzystania z edukacji wczesnoszkolnej. Na terenie gminy brak jest samodzielnej jednostki przedszkolnej, a pomieszczenia zagospodarowane obecnie w Szkole Podstawowej w Kościelcu na oddziały przedszkolne nie spełniają wymaganych prawem norm. Dlatego też podjęto działanie zmierzające do wybudowania przedszkola. Przedmiotem projektu jest budowa nowego częściowo podpiwniczonego parterowego budynku przedszkola z łącznikiem, łączącym go z istniejącą szkołą oraz jego podłączenie do wszystkich niezbędnych mediów. Obiekt wyposażony będzie w projektowane instalacje sanitarne w tym wentylację mechaniczną, oraz centralne ogrzewanie z wydzieloną kotłownią gazową. Inwestycja realizowana jest na terenie zagospodarowanym.

Projektowany budynek będzie pełnić funkcję przedszkola gminnego. Przedszkole projektuje się jako 4-oddziałowe. W każdym oddziale będzie mogło przebywać 25 dzieci. Parter budynku zawierać będzie także świetlicę oraz zaplecze kuchenne do wyżywienia cateringowego. W piwnicy projektuje się pomieszczenia techniczne i magazynowe. Dodatkowo projektuje się drogę pożarową wraz z placem manewrowym i nowe miejsca parkingowe w ilości 19 szt. w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja przedmiotu projektu skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Kościelec, a w głównej mierze do: uczniów placówek edukacyjnych objętych projektem, nauczycieli, rodziców uczniów których dzieci będą uczęszczały do nowego przedszkola.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Kościelec dzięki powstaniu nowych pomieszczeń na potrzeby edukacji przedszkolnej. Rezultatem projektu będzie zwiększenie liczby osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej o 100 osób. Co zostanie osiągnięte po realizacji projektu w roku 2019.

Inwestycja planowana jest do realizacji – sierpień 2018.

PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA