Dofinansowanie linii komunikacyjnych ze środków Gminy Kościelec oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

31 grudnia 2020 roku Gmina Kościelec podpisała z Wojewodą Wielkopolskim umowę o objęciu w 2021 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnych na terenie Gminy.

Projekt realizowany jest przy dofinasowaniu z Funduszu rozwoju przewozów  autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 139 848,00 złotych. W ramach projektu i pozyskanych środków dofinansowane zostały 3 linie komunikacyjne o łącznej długości 52 km. Wkład Gminy Kościelec to 26 571,12 zł.

Fundusz Autobusowy został utworzony w 2019 roku. Fundusz ten w założeniu ma wspierać transport publiczny i przywracać ważne dla lokalnej społeczności połączenia autobusowe, które ze względu na nierentowność zostały zlikwidowane.