Biblioteka

Biblioteka

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelcu

ul. Kościelna 1

63 27 24 917

e-mail gbpkoscielec@wp.pl


Katalog Online www.koscielec-gbp.sowwwa.pl

Anna Zawadzka

Godziny otwarcia

Poniedziałek                8.30 – 16.00

Wtorek                        9.30 – 17.00

Środa                          8.30 – 16.00

Czwartek                     praca wewnętrzna i wyjazdy

Piątek                          8.30 – 16.00

 

 

Filia w Dobrowie

 

Joanna Zawadzka

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 10.00 – 17.00

Środa 9.00 – 16.00

Piątek 9.00 – 15.00

KSIĘGOZBIÓR

Gminna Biblioteka publiczna w Kościelcu powstała 1 stycznia 1949 r. mieściła się w budynku szkolnym, funkcję bibliotekarza pełniła Józefa Gąsiorowska. Lokalizacja biblioteki na przestrzeni lat zmieniała obecnie GBP mieści się w Kościelcu przy ul. Kościelnej 1. Swą działalność obejmuje ona teren gminy Kościelec a w Dobrowie prowadzi filię biblioteczną. Do podstawowych zadań biblioteki należy: planowanie, gromadzenie, opracowywanie wg obowiązujących norm, przechowywanie w odpowiednim porządku, informowanie o nim i jego zawartości oraz udostępnianie czytelnikom. Przepisy nakładające na gminy obowiązek utrzymania bibliotek, czyli zapewnienie im właściwych warunków działania i rozwoju, otrzymują zazwyczaj minimum na działalność merytoryczną, także zakup zbiorów (podstawowy instrument działania). Obecnie w księgozbiorze biblioteki znajduje się ponad 18 tys. woluminów. Zakupy nowości wydawniczych dokonywane są ze środków budżetowych, dofinansowania Ministerstwa Kultury i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzrasta czytelnictwo dzieci najmłodszych w wieku przedszkolnym. Czytelnicy w wieku szkolnym coraz częściej wykorzystują księgozbiór podręczny przygotowując przy pomocy bibliotekarza referaty i opracowania. Studenci posiadają bogaty księgozbiór niezbędny do nauki, środki pozyskane z Gminnego Funduszu Alkoholowego wzbogaciły księgozbiór z takich dziedzin jak psychologia, socjologia, filozofia, wychowanie, medycyna. Dotacja umożliwia poszerzenie posiadanej literatury, które poszukiwane są zarówno przez młodzież jak i rodziców i wychowawców. Niektóre pozycje zostają wpisane w kanon lektur szkolnych. Choć jest to lektura często drastyczna, to wobec zagrożeń konieczna. Dużym zainteresowaniem cieszą się również najnowsze pozycje beletrystyczne znajdujące się na listach bestsellerów i reklamowane w prasie

CZYTELNIA INTERNETOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelcu w styczniu 2006r.. w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, a przedstawicielami władz Urzędu Gminy przystąpiła do programu „Ikonka”. Program ten polega na uruchomieniu punktów powszechnego dostępu do Internetu tzw. „czytelni internetowych” w bibliotekach publicznych. Pozyskano 3 komputery PC wyposażone w system operacyjny, pakiet biurowy i program antywirusowy. Wartość sprzętu wyniosła 10.000,00 zł. Warunkiem wyboru lokalizacji oraz przekazania sprzętu było zobowiązanie się władz lokalnych do pokrywania kosztów obsługi czytelni. Na ten cel władze Gminy przekazały środki na zakup mebli, niezbędne do wyposażenia czytelni, profesjonalnie rozbudowana została sieć komputerowa poprzez podłączenie do serwera Urzędu Gminy. Czytelnia internetowa czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki. Internet dostarcza czytelnikom pełne teksty dokumentów prawnych oraz teksty publikacji, których nie można znaleźć w bibliotece. Czytelnicy biblioteki mogą obecnie uzyskać wszechstronne informacje, w jaki sposób dojechać do wybranej miejscowości, jak uzyskać potrzebne adresy, nazwiska osób lub poprawne nazwy instytucji, gdzie mogą załatwić swoje sprawy czy też przepisać i przesłać drogą elektroniczną dokument. Przyłączenie się do programu stworzyło wiele możliwości rozwoju dla Biblioteki i jej czytelników.

biblioteka biblioteka biblioteka
biblioteka biblioteka biblioteka