Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu został utworzony 01 marca 1990 r. na mocy Uchwały Nr XI/38/90 Gminnej Rady Narodowej w Kościelcu z dnia 28 lutego 1990 roku i Zarządzenia Nr 4/90 Naczelnika Gminy Kościelec z dnia 1 marca 1990 roku.

Powołany Ośrodek przejął zadania realizowane do tego czasu przez Działy Służb Społecznych Zespołu Opieki Zdrowotnej i zadania Urzędu Gminy realizowane przez stanowisko pracy ds. zdrowia i opieki społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu jest jednostką organizacyjną Gminy Kościelec powołaną do realizacji zadań własnych, własnych obowiązkowych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu realizuje dodatkowe zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Kościelec Nr XXXI/218/05 z dnia 30.08.2005 roku, Zarządzenia Nr 1/2007 Kierownika GOPS w Kościelcu z dnia 02 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu, oraz aktów prawnych wydanych przez Radę Gminy w Kościelcu, Wójta Gminy Kościelec i Kierownika Ośrodka.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Turecka 7/3, 62 – 604 Kościelec

 

NIP 6661402684 REGON 003730182

 

E-mail gops_koscielec@wp.pl

 

Kierownik GOPS

Andrzej Szabelski – pok. nr 14 tel. 63 26 10 302

 

Główna księgowa

Beata Zarywna – pok. nr 11A tel. 63 26 10 344

 

Pracownicy prowadzący sprawy z zakresu pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych

pok. nr 12 tel. 63 26 10 343

Specjalista pracy socjalnej

Renata Bocian

 

Starszy pracownik socjalny

Anna Wolszlegier

 

Starszy pracownik socjalny

Liliana Kicińska

 

Pracownicy prowadzący sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych

pok. nr 11 tel. 63 26 10 344

 

Inspektor

Sylwia Kujawa

 

Referent

Agnieszka Grzelak

 

GOPS w Kościelcu jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.