Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy domeny internetowej kościelec.ug.gov.pl (dalej zwanej „Serwisem”) prowadzonej przez Urząd Gminy Kościelec z siedzibą w Kościelcu (62-604) przy ul. Turecka 7/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000204111, NIP: 6662004632, REGON: 311019266.

Pliki Cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych