Rada Gminy Kościelec VII Kadencji

Przewodniczący rady Czesław Świderski Przewodniczący Rady Gminy

Świderski Czesław

Gąsiorów

Wceprzewodniczący rady Zofia Kokocińsk Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kokocińska Zofia

Kościelec

Radny Oźminkowski Błażej Wiesław Tury

Oźminkowski Błażej Wiesław

Tury

Radny Białków Górny Krzysztof Ciesielski

Ciesielski Krzysztof

Białków Górny

Radny Dobrowa Paweł Dzierzgwa

Dzierzgwa Paweł

Dobrów

Radny oraz sołtys Daniszewa Piotr Kaźmierczak

Kaźmierczak Piotr

Daniszew

Radny oraz sołtys Dobrowa Stanisław Klukaczyński

Klukaczyński Stanisław

Dobrów

Radny Matuszak Zygmunt - Trzęśniew

Matuszak Zygmunt

Trzęśniew

Radny Straszkowa Tomasz Krupa

Krupa Tomasz

Straszków

Radna Polic Średnich Krygier Tadeusz

Krygier Tadeusz

Police Średnie

Radna Dąbrowic Starych Janina Lipska

Lipska Janina

Dąbrowice Stare
Radny Pacholski Józef - Ruszków Pierwszy

Pacholski Józef

Ruszków Pierwszy

Radny oraz Sołtys Dąbrowic Częściowych Stanisław Łopata

Łopata Stanisław

Dąbrowice Częściowe

Radna Gozdowa Barbara Zadawaj

Zadawaj Barbara

Gozdów

Radna Ewa Sobczak - Kościelec

Ewa Sobczak

Kościelec