Ważne adresy i telefony

Pogotowie 999

Pogotowie Energetyczne 991

Policja 997

Straż Pożarna 998

 

Apteka VADEMECUM

ul. Turecka 7/4

62-604 Kościelec

tel. 63 27-16-381

 

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Kościelnej Wsi

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kościelcu

ul. Turecka 8

62-604 Kościelec

tel. 63 271 – 63 – 67

 

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Kościelna 1

62-604 Kościelec

tel. 63 27-24-917

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Turecka 7/3

62-604 Kościelec

tel. 63 26-10-343

 

Komisariat Policji

ul. Turecka 7/2

62-604 Kościelec

Dzielnicowi:

sierż. sztab. Mariusz Fraszczyk: tel. 786-936-299

sierż. sztab. Przemysław Wojciechowski: tel. 786-936-300

 

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie filia w Kościelcu

ul. Turecka 7/ 1

62-604 Kościelec

tel. 63 27-24-350

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP Teresa Ćwikałowska

ul. Kościelna 3

62-604 Kościelec

tel. 63 27-16-280

 

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu

ul. Długa 1

62-604 Kościelec

Tel. 63 27-20-741

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SAMRAD w Kościelcu Spółka z o. o.

ul. Turecka 7/3

62-604 Kościelec

tel. 63 27-16-266, 63 27-16-232

 

Szkoła Podstawowa w Dobrowie

62-604 Kościelec

tel. 63 26-21-229

 

Szkoła Podstawowa w Kościelcu

ul. Szkolna 9

62-604 Kościelec

tel. 63 27-16-480

 

Szkoła Podstawowa w Ruszkowie Pierwszym

ul. Brudzewska 3

62-604 Kościelec

tel. 63 26-21-531

 

Szkoła Podstawowa w Trzęśniewie

62-604 Kościelec

tel. 63 26-21-834

 

Urząd Pocztowy Koło 1 filia w Kościelcu

ul. Turecka 1

62 – 604 Kościelec

tel. 885-870-563

 

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu Sp. z o.o. Filia

ul. Konińska 10

62-604 Kościelec

tel. 63 27-16-268

 

Wielkopolski Oddział Doradztwa Rolniczego

ul. Turecka 4

62-604 Kościelec

tel. 63 27-22-334

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu

ul. Kościelna 2

62-604 Kościelec

tel. 63 27-22-897