Bezpłatne szkolenie organizowane przez II Oddział ZUS w Poznaniu

Bezpłatne szkolenie
organizowane przez II Oddział ZUS w Poznaniu

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Inspektoracie ZUS w Kole, w godzinach 10:00-12:00, w sali 16 w dniu 22.01.2020 r.

Temat szkolenia: „Pracownicze Plany Kapitałowe”

Zapisy na szkolenie przyjmujemy na adres e-mail:
Poznan2-Sekretariat-2@zus.pl

Zapraszamy