Przekazanie Wozu Ratowniczo – Gaśniczego w OSP Trzęśniew