Małe zainteresowanie eKurendą w Gminie Kościelec

Pod koniec 2020 roku Wójt Gminy Kościelec zdecydował o wprowadzeniu elektronicznego powiadamiania mieszkańców Gminy Kościelec poprzez aplikację mobilną eKurenda. Pracownicy Urzędu Gminy poczynili starania, aby rozpropagować tę formę komunikacji z mieszkańcami gminy. Niestety obserwujemy małe zainteresowanie instalowaniem darmowej aplikacji przez mieszkańców gminy. W związku z tym zwracamy się z prośbą o instalowanie na swoich urządzeniach mobilnych aplikacji eKurenda dostępnej całkowicie bezpłatnie na stronie Urzędu Gminy, w Sklepie Play lub na App Store pod hasłem Kurenda. Po zainstalowaniu aplikacji będziecie mieli Państwo szybki i łatwy dostęp do aktualnych kurend i informacji przekazywanych przez Urząd Gminy Kościelec. Niewątpliwą zaletą aplikacji jest przypominanie dzień wcześniej o wystawianiu odpadów do wywozu, w aplikacji dostępny jest harmonogram wywozu odpadów komunalnych. Będziecie Państwo powiadamiani o posiedzeniach sesji Rady Gminy jak i o bieżących informacjach dotyczących funkcjonowania Gminy Kościelec.