Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

 

{google_docs}images\informacja wybory lawnikow.pdf{google_docs}

{google_docs}images\karta zgloszenia L.pdf{google_docs}

{google_docs}images\wzor Listy osob zglaszajacych kandydata na lawnika L.pdf{google_docs}

{google_docs}images\wzor oswiadczenia L.pdf{google_docs}

{google_docs}images\wzor oswiadczenia -postepowanie z oskarz publicznego L.pdf{google_docs}

{google_docs}images\wzor oswiadczenia -wladza rodzicielska L.pdf{google_docs}

{google_docs}images\wzor zaswiadczenia lekarskiego L.pdf{google_docs}