Informacje dla Rolników – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Kościelec do programu: “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych na terenie gminy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Kościelcu.
Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy w Kościelcu, u sołtysów wsi oraz na BlP i stronie internetowej gminy.

Termin składania ankiet upływa 8 listopada 2019 roku.

Złożenie ankiety decyduje o zakwalifikowaniu gospodarstwa do programu, Na podstawie zadeklarowanych ilości złożony zostanie wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie utylizacji odpadów rolniczych. Odpady podlegające zadeklarowaniu to:

  • folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza,
  • folia po balotach sianokiszonek,
  • siatki do owijania balotów,
  • worki po nawozach,
  • sznurki rolnicze, – opakowania typu BIG – BAG,

Wójt Gminy Kościelec
/-/ Dariusz Ostrowski

Informacja-dla-rolnikow