Informacji o rekrutacji do projektu „(KO)operatywność na wsi”

Informujemy, iż Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu “(KO)OPERATYWNOŚĆ NA WSI”.

Rekrutacja będzie się odbywać za pośrednictwem zamieszczonego poniżej Formularza rekrutacyjnego, zawierającego opis pasji (hobby). W oparciu o przedłożone dokumenty przeprowadzony zostanie KONKURS MAJĄCY NA CELU WYBÓR „PASJI ŻYCIA” OPISANEJ PRZEZ UCZESTNIKA, będącej obecnie lub mogącej w przyszłości stanowić dodatkowe źródło jego dochodów, w dwóch kategoriach: rękodzieło oraz przetwórstwo produktów rolnych.

CO WAŻNE!

15 osób, które dokonają zgłoszeń, opisując swoją pasję będzie mogło uczestniczyć w INSPIRUJĄCYCH I WYJĄTKOWYCH szkoleniach i warsztatach, w tym wyjeździe do malowniczego Zakrzowa i pachnącego lawendą Nowego Kawkowa, PONADTO OSOBA, KTÓREJ PASJA ZOSTANIE UZNANA ZA NIEPOWTARZALNĄ uzyska możliwość nagrania profesjonalnie wykonanego FILMU PROMUJĄCEGO pasję uczestnika.

NIE ZWLEKAJCIE – LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Załączamy także regulamin, w którym przedstawione zostały informacje ogólne o projekcie, działania w ramach projektu, kryteria uczestnictwa, proces rekrutacji oraz zasady uczestnictwa.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU (KO)OPERATYWNOŚĆ NA WSI JEST INSPIROWANIE I INICJOWANIE DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ PARTNERSKIEGO PODEJŚCIA NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, BUDOWANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH W SZCZEGÓLNOŚCI POŚRÓD OSÓB MŁODYCH, AKTYWIZACJA SENIORÓW I WZROST PEWNOŚCI SIEBIE MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R. ORAZ PROMOCJA OBSZARU JAKO MIEJSCA SPRZYJAJĄCEGO ROZWOJOWI SPOŁECZNYCH INICJATYW POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYJAZDÓW STUDYJNYCH, WARSZTATÓW, KONGRESU, STOISKA PRODUKTÓW LOKALNYCH I FILMU PROMUJĄCEGO POTENCJAŁ WSI DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki:
Zaproszenie