KOMUNIKAT Wójta Gminy Kościelec

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kościelec

Ze względu na sytuację związaną z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) informuję, że po konsultacjach z podległymi jednostkami organizacyjnymi podjąłem następujące decyzje:

  • na terenie gminy do odwołania nie będą odbywały się żadne imprezy, wydarzenia i zgromadzenia o charakterze publicznym powyżej 10 osób;
  • zawieszone zostają wszystkie zajęcia i imprezy kulturalne i sportowe odbywające się w Gminnej Bibliotece Publicznej, Świetlicach Wiejskich oraz w obiektach sportowych zarządzanych przez Urząd Gminy w Kościelecu.

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gminna Biblioteka Publiczna będzie zamknięta od 12 do 25 marca br.(aktualizacja z 12 marca 2020r.);

  • Urząd Gminy w Kościelcu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SAMRAD funkcjonują bez zmian, z zachowaniem koniecznych zasad higieny.

Jednocześnie informuję, że Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju od 12 do 25 marca br.  

Zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r., od 12 do 25 marca br.  zawieszona jest działalność Punktu Konsultacyjnego z osobami z problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie  (aktualizacja z 12 marca 2020 r.)

W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu gminy i jednostek gminnych zwracam się z prośbą o ograniczenie do minimum liczby osób zaangażowanych w załatwianie spraw w tych instytucjach. Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zachorowań i rozprzestrzeniania się koronawirusa, zalecamy odwiedzanie placówek samodzielnie, bez osób towarzyszących, chyba że jest to konieczne do załatwienia określonej sprawy. Zachęcam do kontaktu telefonicznego i mailowego. Wszystkie dane kontaktowe dostępne są na stronie www.koscielec.nowoczesnagmina.pl

Wszystkim mieszkańcom, w tym szczególnie osobom starszym, które są najbardziej narażone na ryzyko zachorowania, rekomenduję ograniczenie kontaktów w większych grupach ludzi. Jednocześnie zalecam przestrzeganie podstawowych zasad higieny rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Zachęcam do bieżącego śledzenia oficjalnej strony internetowej gminy www.koscielec.nowoczesnagmina.pl, na której będą zamieszczane aktualne informacje związane z sytuacją w gminie.

Liczę na Państwa zrozumienie oraz zapewniam, że na bieżąco monitoruję sytuację epidemiologiczną i w ramach posiadanych kompetencji podejmę wszelkie konieczne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszej gminy.