Konsultacje społeczne w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD

Szanowni Państwo,

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD. Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organizacje działające na tym obszarze. Konsultacje odbędą się 7 grudnia br. w godzinach 10:00-12:00 w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – ul. Jedwabnicza 4, Turek.

 

Ponadto informujemy, iż w dniu 8 grudnia na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania zostanie zamieszczony dokument Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z formularzem Lokalnej Strategii Rozwoju.

Państwa propozycje, uwagi i opinie prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@lgd-tur.org.pl oraz drogą korespondencyjną na adres: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek.