KURENDA – Paliwo Rolnicze w 2021 roku

Urząd Gminy Kościelec informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Funkcjonują dwa terminy składania wniosków:

  • W terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • W terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi
100,00*ilość ha użytków rolnych

oraz
30,00 zł *średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR

o wydanie dokumentu, który zawiera informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Dokument będzie  załącznikiem do wniosku.

Limit oleju napędowego na 1 ha wynosi 100 litrów

Zwrot akcyzy z 1 litra paliwa wynosi 1zł
Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1-30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1-29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Załączniki:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

doc-20200119-kurenda-akcyza