Kurenda

herb

Kościelec, 08.02.2017 r.

INFROMACJA

Urząd Gminy Kościelec informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje na rok 2017 w ramach Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne następujące nabory (*podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie):

 

L.P.

Program Priorytetowy, w ramach którego będzie ogłoszony nabór

Planowany termin ogłoszenia naboru*

Planowany termin rozpoczęcia naboru*

Planowany termin zakończenia naboru*

1

Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych
„TERMO – 2017”

13.03.2017

20.03.2017

31.03.2017

2

Rewaloryzacja parków i ogrodów zabytkowych „PARKI – 2017”

 

27.03.2017

03.04.2017

28.04.2017

3

Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”

08.05.2017

15.05.2017

26.05.2017

 

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wspiera inwestycje realizowane przez osoby fizyczne w formie dopłat do kredytów bankowych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska i Banki Spółdzielcze w ramach trzech linii kredytowych:

  • Linia nr 1 – Modernizacja systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza

  • Linia nr 2 – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych

  • Linia nr 3 -Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kościelec

/-/ Dariusz Ostrowski