Metoda Ca 2013 w Urzędzie Gminy w Kościelecu

METODA CAF 2013 W URZĘDZIE GMINY W KOŚCIELCU

 

Urząd Gminy Kościelec chce doskonalić usługi dla mieszkańców, dlatego  przystąpił do realizacji projektu systemowego „Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST” realizowanym przez Małopolską  Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego  w Krakowie  w ramach projektu  „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Operacyjnego  Kapitał Ludzki.

 

Model CAF jest powszechnym w Europie narzędziem wspomagającym organizacje sektora publicznego i służy do zarządzania jakością oraz poprawy funkcjonalności jednostki. Model dostarcza prostych i łatwych w użyciu zasad, umożliwiających dokonanie samooceny organizacji sektora administracji publiczne. Samoocena zgodnie z modelem CAF oferuje organizacji możliwość  uzyskania większej wiedzy o swojej działalności. W porównaniu do w pełni rozwiniętego modelu  ISO, bazującego na zasadach kompleksowego zarządzania jakością, model CAF jest modelem “lekkim”, odpowiednim szczególnie do uzyskania wstępnego wrażenia, co do tego, jakie są wyniki danej organizacji.

 

Załącznik:

Przewodnik po samoocenie