Ogłoszenie XVII Sesji Rady Gminy Kościelec i Apel Przewodniczącego Rady Gminy

OGŁOSZENIE
XVII SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC
 odbędzie się  w dniu 26 marca 2020 r. (czwartek)
godz. 10.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad XVII Sesji Rady Gminy Kościelec.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy Kościelec.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.
 6. Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościelec w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Ruszków Drugi, gmina Kościelec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2020-2024.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska

Apel
Przewodniczącego Rady Gminy Kościelec
dotyczący XVII sesji Rady Gminy Kościelec

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy apeluję, aby w obradach XVII Sesji Rady Gminy Kościelec, która odbędzie się 26 marca 2020 r. uczestniczyły osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał.

Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy, wszelkie dyskusje i  wystąpienia zostaną w miarę możliwości ograniczone do niezbędnego minimum.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie: http://archiwum.koscielec.ug.gov.pl/koscielec/transmisja-obrad-rady-gminy-koscielec-na-zywo/

Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rada@koscielec.nowoczesnagmina.pl

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego (063) 27-16-222.

Wszystkie podejmowane obecnie decyzje mają na celu ochronę Państwa zdrowia i mam nadzieję, że spotkają się z Państwa zrozumieniem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOŚCIELEC
/-/ Zofia Kokocińska