Plac zabaw w Dąbrowicach Starych

W ramach ogłoszonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego VI edycji konkursu Gmina Kościelec otrzymała dofinansowanie w kwocie 27. 443,00 zł na realizację projektu pn. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Dąbrowice Stare zagospodarowanie terenu

 

oraz poprzez zakup elementów placu zabaw: zestawu zabawowego (zadaszonej wieży ze zjeżdżalnią), huśtawki wahadłowej pojedynczej, huśtawki „bocianie gniazdo”, karuzeli tarczowej, urządzenia fitness – wioślarz oraz street workout, ławek, kosza parkowego, tablicy regulaminowej. By podkreślić walory krajobrazu zostały uzupełnione nasadzenia drzew i krzewów. W ramach realizacji projektu swój czynny udział mieli mieszkańcy wsi, a ich praca została przeliczona i wliczona w wartość projektu. Całość prac została uwieńczona uroczystym otwarciem placu zabaw w dniu 14 października.