Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020!

herb

 

{google_docs}images\Plakat promujacy konkurs 7.1.2 WRPO 2014 (2017).pdf{/google_docs}

{google_docs}images\Ulotka promujaca konkurs 7.1.2 WRPO 2014 (2017).pdf{/google_docs}