POWIATOWO-GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA UROCZYSTE WŁĄCZENIE OSP W TRZĘŚNIEWIE DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

14 maja b.r. w Trzęśniewie odbyły się powiatowo-gminne obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzęśniewie do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  Obchody zostały zorganizowane przez Gminę Kościelec, Komendę Powiatową PSP w Kole, Zarząd Powiatowy ZOSP RP  w Kole, Zarząd Gminny ZOSP RP w Kościelcu oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Trzęśniewie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków, którą w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Kościelcu odprawił kapelan kolskich strażaków ksiądz kanonik Wojciech Szczepankiewicz, proboszcz Parafii w Kościelcu ksiądz dziekan Tomasz Jener, proboszcz Parafii w Białkowie Kościelnym ksiądz Stanisław Cyl. Po zakończeniu mszy świętej kolumna samochodów strażackich skierowała się na plac przed remizą OSP w Trzęśniewie, gdzie w dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie medali, odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe wyróżnionym strażakom.  Wyróżnienia z terenu gminy Kościelec otrzymali:

 

  • ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OSP RP druhowie: Stanisław Zborowski,

  • medal honorowy im. BOLESŁAWA CHOMICZA druhowie: Paweł Grzelczak, Piotr Kujawa,

  • SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA druhowie: Dariusz Ostrowski, Stanisław Bartczak, Mieczysław Szkudlarek;

  • odznakę honorową „SEMPER VIGILANT” druhowie: Tadeusz Kostański.

Kolejną ważną częścią uroczystości było odczytanie i wręczenie na ręce Prezesa OSP w Trzęśniewie dh Mirosława Rossy decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzęśniewie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzję przekazał obecny na uroczystościach przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Naczelnik Wydziału Technicznego mł. bryg. Adam Topolski. Miłym akcentem było także uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku garażowego i sprzętu pożarniczego jednostki OSP w Trzęśniewie.

Uroczystości zakończyły się okolicznościowymi przemówieniami i życzeniami zaproszonych gości. Wszyscy podkreślali, że włączenie OSP w Trzęśniewie do elitarnego grona jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest istotnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo na terenie gminy Kościelec  jak i całego powiatu kolskiego.

W obchodach udział wzięli przedstawiciele organizacji samorządowych, przedsiębiorcy, organizacje współpracujące oraz delegacje OSP z terenu powiatu kolskiego wraz z pocztami sztandarowymi, emerytowani funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Kole, zaproszeni goście i okoliczni mieszkańcy.