Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Ruszków Pierwszy, Tury

Dnia 26 czerwca 2019 roku w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dobrów, Ruszków Pierwszy i Tury” w ramach programu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Inwestycja z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Prace zaplanowane zostały na rok 2020. Gruntowna przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich ma na celu zwiększenie atrakcyjności miejscowości i podniesienie standardu życia mieszkańców. Dofinansowanie wynosi 1.159.666,00 zł.

W ramach inwestycji wyłoniono 3 wykonawców odpowiedzialnych za przebudowę oraz zakup i montaż wyposażenia:

dla świetlicy w miejscowości Dobrów – Firma P.P.H.U. MISZBUD Jarosław Miszczak

dla świetlicy w miejscowości Ruszków Pierwszy – Firma RAM-BUD Rafał Oliwiecki

dla świetlicy w miejscowości Tury – Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak