UWAGA: NOWY NUMER KONTA !!!

OGŁOSZENIE

W związku ze zmianą ustawy  z dnia 13 września 1996r o Utrzymaniu czystości i porządku  w gminach Gmina Kościelec wyodrębniła rachunek bankowy dla potrzeb systemu gospodarki odpadami.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie opłat za odbiór odpadów komunalnych na nowy numer konta:

LBS w Strzałkowie Filia Kościelec
13 8543 0000 2008 8080 9759 0031

Zastępca Wójta
/-/ Patrycja Zielińska